2016 LEGALBAND China Employer of Choice Awards Nominations
Author:LEGALBAND 2016-08-15

2016 LEGALBAND China Employer of Choice Awards Nominations

 

Associate/Partner Relations(Nomination)

 

PRC Firms

 • Global Law Office 
 • Grandway Law Offices 
 • Jia Yuan Law Offices 
 • Jin Mao Partners
 • Jun He Law Offices 
 • Llinks Law Offices 
 • Tian Yuan Law Firm

 

International Firms

 • Covington & BurlingLLP
 • Baker & MckenzieLLP 
 • Orrick, Herrington &Sutcliffe
 • Pinsent Masons LLP 
 • White & Case LLP

 

Career Outlook (Nomination)

 

PRC Firms 

 • AnJie Law Firm 
 • Fangda Partners 
 • Global Law Office 
 • Haiwen &Partners 
 • Han Kun Law Offices 
 • Jingtian &Gongcheng 
 • King & WoodMallesons 

 

International Firms

 • Baker & MckenzieLLP 
 • Clifford Chance LLP 
 • Davis Polk & WardwellLLP 
 • Kirkland & Ellis LLP
 • Sidley Austin LLP 

 

Compensation (Nomination)

 

PRC Firms 

 • DaHui Lawyers 
 • Fangda Partners 
 • FenXun Partners 
 • Haiwen &Partners 
 • Han Kun Law Offices 
 • Jun He Law Offices 
 • Tiantong Law Firm

 

International Firms 

 • Clifford Chance LLP
 • Kirkland & EllisInternational LLP 
 • Ropes & Gray LLP
 • Shearman & SterlingLLP

 

Firm Culture (Nomination)

 

PRC Firms

 • Global Law Office 
 • Haiwen &Partners 
 • Hylands Law Firm 
 • Jingtian &Gongcheng 
 • Jun He Law Offices 
 • Tian Yuan Law Firm 

 

International Firms

 • Baker & MckenzieLLP 
 • Clifford Chance LLP 
 • Freshfields BruckhausDeringer 
 • White & Case LLP

 

Training (Nomination)

 

PRC Firms 

 • Cathay AssociatesKejie 
 • Fangda Partners
 • Haiwen &Partners 
 • Jun He Law Offices 
 • King & WoodMallesons 
 • Links Law Offices 
 • Pacgate Law Group

International Firms

 • Allen & OveryLLP 
 • Clifford Chance LLP 
 • Freshfields BruckhausDeringer 
 • Linklaters LLP 

 

Social Responsibility(Nomination)

 

PRC Firms

 • East & ConcordPartners 
 • Haiwen &Partners 
 • Han Kun Law Offices 
 • Jingcheng Tongda & Neal 
 • King & WoodMallesons 
 • Zhong Lun Law Firm 

 

International Firms

 • Baker & MckenzieLLP 
 • Clifford Chance LLP 
 • Jones Day 
 • Linklaters LLP 
 • O’Melveny & MyersLLP 

 

Satisfaction (Nomination)

 

PRC Firms 

 • East & ConcordPartners 
 • Fangda Partners 
 • Haiwen &Partners 
 • Han Kun Law Offices 
 • Jun He Law Offices 
 • Tian Yuan Law Firm 

 

International Firms

 • Bird & BirdInternational Law Firm
 • Herbert Smith FreehillsLLP 
 • Pinsent Masons LLP 
 • Sidley Austin LLP 

 

Students’ Choice(Nomination)

 

PRC Firms

 • Fangda Partners 
 • Haiwen &Partners
 • Han Kun Law Offices 
 • Jun He Law Offices 
 • King & WoodMallesons 

International Firms 

 • Clifford Chance LLP 
 • Kirkland & EllisInternational LLP 
 • Ropes & Gray LLP
 • Simpson Thacher &Bartlett 

 

Associates’ Choice(Nomination)

 

PRC Firms

 • Fangda Partners
 • Global Law Office
 • Haiwen &Partners 
 • Han Kun Law Offices 
 • Jingtian &Gongcheng 
 • King & WoodMallesons 

International Firms 

 • Clifford Chance LLP
 • Davis Polk & WardwellLLP 
 • Kirkland & EllisInternational LLP 
 • Ropes & Gray LLP

 

Partners’ Choice(Nomination)

 

PRC Firms

 • AllBright Law Offices 
 • AnJie Law Firm 
 • Dentons Law Office
 • Deheng Law Offices 
 • Global Law Office 
 • Zhong Lun Law Firm 

 

nternational Firms

 • Baker & MckenzieLLP 
 • DLA Piper 
 • Jones Day 
 • Simpson Thacher &Bartlett 

 

Firm-to-Watch (Nomination)

 

PRC Firms 

 • DaHui Lawyers
 • AnJie Law Firm 
 • Hengdu Law Offices 

 

International Firms 

 • N/A

 

Best Midsize Law Firm (Nomination)

 

PRC Firms 

 • Pacgate Law Group 
 • FenXun Partners 
 • Cathay AssociatesKejie 

 

International Firms 

 • N/A

 

Employer of Choice of the Year (Nomination)

 

PRC Firms

 • Fangda Partners 
 • Global Law Office 
 • Haiwen &Partners
 • Han Kun Law Offices 
 • Jingtian &Gongcheng 
 • Jun He Law Offices 
 • King & WoodMallesons
 • Links Law Offices 
 • Tian Yuan Law Firm 
 • Zhong Lun Law Firm 

 

International Firms 

 • Clifford Chance LLP 
 • Covington & BurlingLLP
 • Kirkland & EllisInternational LLP 
 • Ropes & Gray LLP
 • Sidley Austin LLP